top of page

VEM ÄR APRILE?

Aprile Arkitekt har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som Arkitekt och Inredare. Jag som startat Aprile heter Katarina Grånäs och är utbildad på KTH Arkitektur samt har titeln Arkitekt SAR/MSA från Sveriges Arkitekter.

Arkitektur och Inredning är ett pussel som bildar en helhet. Pusslets delar består av plats, väderstreck, geografi, ev befintlig byggnad och interiör, ev kulturvärden, behov och önskemål från beställaren, dvs Du.

Med hjälp av erfarenhet, kompetens, kreativitet, analys tar vi fram ett förslag.

Vi samarbetar med andra tekniska konsulter och byggare samt jobbar med färdig kostnadsram och budgetpris vilket ger förutsägbarhet vid betalning.

Vi finns i Stockholm men kan även hjälpa till på annan ort. 

Samarbetspartners:

Konstruktion:

Johan Sandström

Byggnadsingenjör:

John Dahl

Bygg:

Carl Kjellberg

bottom of page